Tag: viền cuốn méo

Các hình thức may viền

Các hình thức may viền

Mép vải được gấp vào bên trong và may viền đính mép vải vào thân áo quần . Chỉ được áp dụng viền gấp mép trên những đường thẳng hoặc hơi cong như lai áo , tay áo, lai quần…