Tag: Singer J-A8

Máy may gia đình Singer J-A8

Máy may gia đình Singer J-A8

Máy may Singer J-A8 – Tình trạng: mới 80% – May mũi thẳng – Máy bán chuyên – Điều chỉnh độ căng chỉ – Hệ thống suốt chỉ nhanh – Đèn chiếu sáng vùng may – Tốc độ may 1000