Tag: hướng dẫn tính vải khi cắt may

Hướng dẫn tính vải khi cắt may

Hướng dẫn tính vải khi cắt may

1. May quần: Khổ vải 1.2 m, 1.3m thì mua 1.5m Khổ 1.5m thì mua 1.1m (nếu dài quần <85cm thì chỉ cần 1m là đủ) 2. May áo: Khổ 90cm, 1.1m : gấp 2 lần dài áo của bạn