Tag: đường may cơ bản

Tìm hiểu về các đường may nối

Tìm hiểu về các đường may nối

Khi bạn học các đường may cơ bản thì may nối nhằm mục đích ghép nối các phần vải lại với nhau và tuỳ theo cấu tạo của nguyên liệu mà ta chọn kiểu ghép nối cho phù hợp. Để