Tag: đo

Giới thiệu cách đo quần áo cho người lớn

Giới thiệu cách đo quần áo cho người lớn

Giới thiệu cách đo quần áo cho người lớn I.Cách đo A.Chiều cao Từ đỉnh đầu xuống sàn ( Đây là cách đo chiều cao chuẩn) B. Vòng cổ Cách lấy số đo của phần lớn nhất cổ (đáy cổ)