Tag: cung cấp máy vắt sổ JUKI MO-734DE/CE

Máy vắt sổ JUKI MO-734DE/CE

Máy vắt sổ JUKI MO-734DE/CE

Juki Mo-734DE/CE được sản xuất nhằm đem đến cho bạn sự tiện lợi nên cơ cấu hoạt động vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần đặt mép vải dưới chân vịt, song song với hàng thước được kẻ sẵn và