Tag: cách sửa lỗi khi may

Cách sửa một vài lỗi cơ bản trong khi may

Cách sửa một vài lỗi cơ bản trong khi may

Có thể do kim quá nhỏ, hoặc kim lắp vào máy chưa đúng chiều, kim có thể bị cong…do chỉ trên quá căng hoặc lực ép của chân vịt quá yếu. Trong quá trình vận hành may để may ra