Tag: Brother – NV55P

Máy may gia đình Brother – NV55P

Máy may gia đình Brother - NV55P

– Hơn 135 mẫu đường chỉ cơ bản, có thể điều chỉnh được độ dài và rộng của mũi chỉ, kết hợp nhiều mẫu chỉ để sáng tạo ra nhiều mẫu chỉ khác nhau. – Làm khuy 1 bước duy