Hướng dẫn tính vải khi cắt may

Hướng dẫn tính vải khi cắt may

1. May quần: Khổ vải 1.2 m, 1.3m thì mua 1.5m
Khổ 1.5m thì mua 1.1m (nếu dài quần <85cm thì chỉ cần 1m là đủ)

Hướng dẫn tính vải khi cắt may

Hướng dẫn tính vải khi cắt may

2. May áo: Khổ 90cm, 1.1m : gấp 2 lần dài áo của bạn + dài tay áo + 10cm (khoảng 1.6m)
Khổ 1.2m, 1.3m: dài áo + dài tay áo + 10cm (khoảng 1.3m)
Khổ 1.5m: mua 1m vải với áo tay ngắn và 1.2m với áo tay dài
Khổ 1.8m, 2m (có vài loại vải cotton có khổ to) thì chỉ cần mua 80cm là đủ

3. Chân váy: Khổ 90cm: gấp 2 lần dài váy + 30cm
Khổ 1.1m, 1.2m, 1.3m: gấp 2 lần dài váy
Khổ 1.5m: 80cm vải
Khổ 1.8m, 2m (có vài loại vải cotton có khổ to) thì chỉ cần mua 80cm là đủ

4. Váy liền: Khổ 1.5m : mua 1.5m vải
Nếu may xéo vải thì mua gấp rưỡi đến gấp đôi so với cách tính trên tùy theo xéo nhiều hay ít.
Các loại vải: thô, đũi, kaki, thô chun, lanh, bò thường bị co nên bạn nên mua thêm vải so với cách tính cơ bản
khoảng 10cm và nên giặt trước khi may để tránh bị co vải, để cắt may cho chính xác.